Skærising

Fås forarbejdet og leveret lige efter ønske. Her vises vægt-kategorier:

Vægt, hel:
200 – 400 gr
400 – 600 gr
Vægt, fillet:
40 – 80 gr
80 – 120 gr
Vægt, køkkenfærdig:
200 – 300 gr
300 – 500 gr
500 – 700 gr

Fiskefakta – Skærising

GB: Witch
D: Rotzunge
lat: Glyptocephalus cynoglossus


Skærisingen har en giftig pig ved siden af gattet. I områder, hvor skærisingen fanges i større stil, ses ældre fiskere med deforme fingre, der skyldes mange års stik fra skærisingens pig. Skærisingen lever på blød bund i dybder fra 35 meter helt ned til 1500 meter. Modsat mange andre fiskearter lever ungfisken på dybere vand end den ældre.
Den normale maximale størrelse og vægt er 60 cm og 2,5 kg. 
Skærisingen er ru på overfladen ligesom skrubben, men kan især kendes på den karakteristiske langstrakte krop, den lige sidelinie og dens ensartede farve. Den optræder ofte som bifangst i rejetrawl. Den er en god spisefisk, men forhandles sjældent i fiskebutikkerne. I Sydeuropa betragtes dansk skær-ising som en af de bedste spisefisk. I Japan spises dansk skær-ising tørret. 
Skærisingen lever mest af bunddyr som f.eks. tanglopper, -muslinger og slangestjerner.